• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  Tin vui Khai Trí Wiscom

 • Thứ sáu , Ngày 24/05/2019
 • Tin vui Khai Trí Wiscom

  Vào ngày 28 tháng 10 năm 2008, tất cả máy tính thương hiệu VN xuất sắc được tuyên dương trong ITWeek 17 đều là thành viên của Câu lạc bộ các doanh nghiệp sản xuất máy tính Việt Nam – Viet Nam Computer Manufacturer ( VCM Club )

  Máy tính Thương hiệu Việt Nam xuất sắc nhất

  TT

  Giải thưởng

  Tên SP dự thi

  Tên đơn vị

  1

  CUP Đồng

  Máy tính Thương hiệu ROBO

  Công ty Máy tính Thương hiệu ROBO

  2

  CUP Đồng

  Máy tính Wiscom

  Công ty CPTM Công nghệ Khai Trí

  3

  CUP Đồng

  Máy tính Mekong Xanh

  Công ty CP SXKD MEKONG XANH

  4

  CUP Bạc

  Máy tính thương hiệu VTB

  Công ty CP Điện tử Tân Bình

  5

  CUP Vàng

  Máy tính CMS

  Công ty TNHH Máy tính CMS

  Về VCM Club :

  Câu lạc bộ doanh nghiệp sản xuất máy tính Việt Nam – Viet Nam Computer Manufacturer được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 2007, gồm 7 thành viên sáng lập : CMS, FPT Elead, Khai Trí, Mekong Xanh, Robo, T&H, VTB. Tháng 3 năm 2008 kềt nạp them 1 thành viên mới Huetronics nâng tổng thành viên của VCM Club lên 8 thành viên

                                                                                                                                                                            ---Khai Trí---

  bài viết liên quan