• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Thiết bị tương tác Clicker

    Là thiết bị tương tác giữa Giáo Viên và Học Sinh, nó giúp cho lớp học trở nên sôi động và tích cực hơn.

    I. Chức Năng của Clicker

     II. Năng động hơn với nhiều màu sắc

    III. Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với học sinh sinh viên

          Nhỏ gọn trong lòng bàn tay - thuận lợi cho các thao tác.

          Nó luôn ổn định cho dù bạn hoạt động bằng một tay hay cả 2 tay và nó hầu như không trượt khỏi tay bạn.

          Các phím nút được bố trí phù hợp. 

     

     

     

     

     

     

     

     

    Một công cụ tuyệt vời để tương tác