• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng học Kidsmart

    Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non  theo Quyết định số 698/QĐ-TTG ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối internet cho các trường mầm non.

    Phòng học Kidsmart giúp các giờ học của các bé trở nên trực quan  sinh động  vừa giúp trẻ được làm quen với máy tính qua đó làm cho giờ học sôi nổi và mang lại hiệu quả cao hơn so với phương pháp trực quan bằng hình ảnh bình thường.

    STT

    Danh mục thiết bị cơ bản phòng học Kidsmart

    Đ.V.T

    S.L

    1

    Bàn ghế vi tính Kidsmart

    Bộ

    35

    2

    Bàn ghế vi tính cho giáo viên

    Bộ

    1

    3

    Đồng hồ treo tường

    Cái

    1

    4

    Máy vi tính

    Bộ

    35

    5

    Máy vi tính cho giáo viên

    Bộ

    1

    6

    Phần mềm Kidsmart: Bé học chữ Happykid (VI), Ngôi nhà toán học của Millie (VI), Ngôi nhà khoa học của Sammy (VI)

    Bộ

    1

     

  • Hình ảnh tiêu biểu