• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • I. TỔNG QUAN

    MÔ TẢ CHUNG VỀ SẢN PHẨM MÁY TÍNH THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM WISCOM®

    Dòng máy Wiscom ® Education được sản xuât và cung cấp cho hệ thống giáo dục trên toàn quốc, dòng máy tính này phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập. Ngoài ra dòng máy Wiscom ® Education còn được kết hợp với hệ thống phòng LAB chuyên dùng để nâng cao việc dạy và học đa ngôn ngữ.

    THỬ NGHIỆM CÁC TÁC ĐỘNG TRÊN SẢN PHẨM MÁY TÍNH WISCOM®

    • Máy tính để bàn thương hiệu Việt Nam WISCOM® đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, kiểm định đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7189 : 2009.
    • Máy tính để bàn Khai Trí Wiscom được lắp đặt và thử nghiệm trên “Dây chuyền Sản xuất máy tính Thương hiệu Việt Nam Wiscom”. Dây chuyền sản xuất được Sở Khoa học Công nghệ - UBND Tp.HCM cấp Giấy chứng nhận ngày 02/07/2009. Máy tính để bàn Khai Trí Wiscom trước khi hoàn thiện được lắp đặt trên dây chuyền này và 100% máy tính để bàn được kiểm tra qua các thử nghiệm như sau:
    • Thử tác động của độ rung
    • Thử tác động của độ ẩm

    • Thử tác động của nhiệt độ

    • Thử tác động của điện áp

    • Thử nghiệm tính hoạt động đúng của chương trình phần mềm cài đặt.

     

  • II. CẤU HÌNH