• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giới thiệu chức năng

    - Chức năng : Giúp giáo viên có thể kiểm tra nhanh học viên thông qua các bài tập trắc nghiệm, tự luận ngay tại lớp.

    - Chức năng thi đua trả lời : giúp học viên chủ động hơn trong việc giơ tay trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra , hệ thống phân tích nhận biết được người giơ tay đầu tiên.

    - Phân tích câu đáp án của học viên, giúp đánh giá mức độ hiểu bài của học viên

    - Kết hợp với bảng tương tác, máy tính giúp giáo viên thuận tiện hơn trong việc giảng dạy và đánh giá học viên.

    - Giáo viên có thể tao bài kiểm tra ngay tại lớp dễ dàng.

    - Có thể kiểm tra nhiều dạng câu hỏi : đúng - sai, nhiều đáp án , hoặc tạo 1 cuộc khảo sát trong lớp học.

    - Các chức năng như tạo và quản lý mô hình lớp, chỉnh sửa bảng giáo trình, v.v v hoàn toàn độc lập với mô đun giảng dạy của lớp, giảm đáng kể khối lượng công việc của giáo viên.

    - Mỗi học viên sử dụng 1 clicker nhỏ gọn không dây thuận tiện hơn trong việc học tập.