• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng học tin học

    Bộ môn tin học có sứ mạng giúp học sinh có được năng lực tin học, sự hiểu biết cũng như tiếp cận công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 4.0 .

    Trong giai đoạn giáo dục cơ bản, môn Tin học giúp học sinh THPT hình thành và phát triển năng lực ứng dụng tin học,  phát triển tư duy giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính và hệ thống máy tính.

    Thực hiện theo quyết định số 698/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

    Danh mục thiết bị cơ bản

    STT

    Danh mục thiết bị

    Đơn vị tính

    Số lượng

    1

    Bàn vi tính giáo viên

    Cái

    1

    2

    Ghế giáo viên

    Cái

    1

    3

    Bàn vi tính học sinh 2 chổ ngồi

    Cái

    18

    4

    Ghế học sinh

    Cái

    35

    5

    Tủ đựng thiết bị

    Cái

    1

    6

    Bảng từ chống lóa

    Cái

    1

    7

    Máy vi tính giáo viên

    Bộ

    1

    8

    Máy vi tính học sinh

    Bộ

    35

    9

    Phần mềm quản lý lớp học Mythware

    Bộ

    1

    10

    UPS

    Cái

    1

    11

    Máy in

    Cái

    1

    12

    Ổn áp

    Cái

    1

    13

    Switch 24 port

    Cái

    2

    14

    Router ADSL

    Cái

    1

    15

    Tủ Rack

    Cái

    1

    16

    Hệ thống âm thanh phòng học

    HT

    1

     

    Công trình tiêu biểu