• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng thí nghiệm Sinh

    Phòng thực hành thí nghiệm bộ môn Sinh được trang bị để giúp các em có cái nhìn khách quan và thực nhiệm thực tế về các bài giảng trên lớp ; nâng cao khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

    Phòng thí nghiệm được xây dựng dựa theo thông tư Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở và thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về điều lệ trường Trung học cơ sở.

    DANH MỤC THIẾT BỊ CƠ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH

    STT

    Danh mục thiết bị

    ĐVT

    SL

    I- THIẾT BỊ CƠ BẢN:

     

     

    1

    Bảng phấn từ mặt tôn

    cái

    1

    2

    Bàn ghế thí nghiệm giáo viên Sinh (Ionx) 304

    cái

    1

    3

    Bàn ghế thí nghiệm học sinh Sinh (Inox) 304

    cái

    20

    4

    Xe đẩy phòng thí nghiệm (Inox) 201

    cái

    1

    5

    Bảng chủ điểm

    cái

    1

    6

    Bàn thủ kho

    cái

    1

    7

    Bàn chuẩn bị

    cái

    1

    8

    Tủ đựng dụng cụ

    cái

    2

    9

    Tủ đựng mô hình

    cái

    2

    10

    Tủ đựng Kính hiển vi

    cái

    2

    11

    Tủ phòng bộ môn

    cái

    2

    12

    Tủ  thuốc y tế treo tường

    cái

    1

    13

    Kệ treo phòng chuẩn bị

    cái

    2

    14

    Kệ treo PTN kính lùa

    cái

    2

    15

    Bồn rửa đôi (Inox 304)

     cái

    2

    16

    Bồn rửa đơn (Inox 304)

     cái

    1

    II-THIẾT BỊ DÙNG CHUNG:

     

     

    1

    Bộ tranh Sinh vật lớp 6  (28 tranh)

    bộ

    1

    2

    Bộ tranh Sinh Vật lớp 7  (43 tranh)

    bộ

    1

    3

    Bộ tranh Sinh vật lớp 8  (29 tranh)

    bộ

    1

    4

    Bộ tranh Sinh vật lớp 9 (39 tranh)

    bộ

    1

    5

    Tiêu bản thực vật

    hộp

    1

    6

    Tiêu bản nhân thể

    hộp

    1

    9

    M.H cấu trúc không gian ADN

    bộ

    4

    10

    Đồng kim loại tính xác suất

    hộp

    1

    11

    Bộ dụng cụ Sinh lớp 6 (GV)

    bộ

    1

    12

    Bộ dụng cụ Sinh lớp 7 (GV)

    bộ

    1

    13

    Bộ dụng cụ ngâm mẫu (bocan)

    bộ

    1

    14

    Bộ dụng cụ Sinh lớp 8 (GV)

    bộ

    1

    15

    Biến thế nguồn phòng bộ môn + VTLĐ

    bộ

    1

    16

    Kính hiển vi dùng cho GV XSP - 15 B

    cái

    1

    17

    Camera dùng cho kính hiển vi của Giáo viên

    cái

    1

    18

    Kính hiển vi dùng cho HS XSP- 35

    cái

    20

    III-THIẾT BỊ THỰC HÀNH:

     

     

    1

    Bộ dụng cụ thực hành Sinh lớp 6

    bộ

    20

    2

    Bộ dụng cụ TH Sinh lớp 7

    bộ

    20

    3

    Bộ dụng cụ TH Sinh lớp 8

    bộ

    20

  • Hình ảnh tiêu biểu