• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng thí nghiệm bộ môn Hóa

    Phòng thực hành thí nghiệm bộ môn Hóa được trang bị để giúp các em có cái nhìn khách quan và thực nhiệm thực tế về các bài giảng trên lớp ; nâng cao khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

    Phòng thí nghiệm được xây dựng dựa theo thông tư Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở và thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về điều lệ trường Trung học cơ sở.

    DANH MỤC CƠ BẢN THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA

    STT

    Danh mục thiết bị

    ĐVT

    SL

    I- THIẾT BỊ CƠ BẢN:

     

     

    1

    Bảng phấn từ mặt tôn

    cái

    1

    2

    Bàn ghế thí nghiệm giáo viên Hóa

    cái

    1

    3

    Bàn ghế thí nghiệm học sinh Hóa

    cái

    20

    4

    Xe đẩy phòng thí nghiệm
    (Inox) 201

    cái

    1

    5

    Bảng chủ điểm

    cái

    1

    6

    Bàn thủ kho

    cái

    1

    7

    Bàn chuẩn bị

    cái

    1

    8

    Tủ đựng dụng cụ

    cái

    2

    9

    Tủ phòng bộ môn

    cái

    2

    10

    Kệ treo phòng phòng chuẩn bị

    cái

    2

    11

    Kệ treo PTN kính lùa (1,x0,3x0,8)m - GG

    cái

    2

    12

    Tủ  thuốc y tế treo tường

    cái

    1

    13

    Tủ đựng Hóa chất

    cái

    1

    14

    Bồn rửa đôi (Inox) 304 - chân sắt vuông 25

     cái

    2

    15

    Bồn rửa đơn (Inox) 304 - chân sắt vuông 25

     cái

    1

    II-THIẾT BỊ DÙNG CHUNG:

     

     

    1

    Tủ Hotte

    cái

    1

    2

    Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

    cái

    2

    3

    Bảng tính tan
    - Bằng Simili

    cái

    2

    4

    Lò sấy Galy

    cái

    1

    5

    pH kế Testr

    cái

    1

    7

    Máy quay ly tâm (6 ống)

    cái

    1

    8

    Bình hút ẩm

    cái

    1

    9

    Ống nghiệm ly tâm

    cái

    6

    10

    Cân điện tử Tanita

    cái

    1

    11

    Bộ tranh Hóa học lớp 8 (6tờ/bộ)

    bộ

    1

    12

    Bộ tranh Hóa học lớp 9 (3tờ/bộ)

    bộ

    1

    15

    Mô hình phân tử dạng đặc

    bộ

    1

    16

    Mô hình phân tử dạng rỗng

    bộ

    6

    17

    Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su

    bộ

    1

    18

    Hộp mẫu các loại phân bón hóa học

    bộ

    1

    19

    Hộp mẫu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ

    bộ

    1

    20

    Hộp mẫu chất dẻo

    bộ

    1

    21

    Biến thế nguồn phòng bộ môn + VTLĐ

    bộ

    1

    III-THIẾT BỊ THỰC HÀNH:

     

     

    1

    Bộ dụng cụ Hóa lớp 8 (GV).
     Không cân điện tử.

    bộ

    1

    2

    Bộ dụng cụ TH Hoá lớp 8 (HS)

    bộ

    20

    3

    Bộ dụng cụ Hoá lớp 9 (GV + HS). Không cân điện tử.

    bộ

    1

  • Hình ảnh tiêu biểu