• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng thí nghiệm Hóa

    Phòng thực hành thí nghiệm bộ môn Hóa được trang bị để giúp các em có cái nhìn khách quan và thực nhiệm thực tế về các bài giảng trên lớp ; nâng cao khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

    Phòng thí nghiệm được xây dựng dựa theo thông tư  12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về điều lệ trường Trung học phổ thông.

    STT

    Danh mục thiết bị

    ĐVT

    SL

    I- THIẾT BỊ CƠ BẢN:

     

     

    1

    Bảng phấn từ mặt tôn

    cái

    1

    2

    Bàn ghế thí nghiệm giáo viên Hóa (Inox 304)

    cái

    1

    3

    Bàn ghế thí nghiệm học sinh Hóa (Inox 304)

    cái

    20

    4

    Xe đẩy phòng thí nghiệm (Inox)

    cái

    1

    5

    Bảng chủ điểm

    cái

    1

    6

    Bàn thủ kho 

    cái

    1

    7

    Bàn chuẩn bị 

    cái

    1

    8

    Tủ đựng dụng cụ

    cái

    2

    9

    Tủ phòng bộ môn

    cái

    2

    10

    Kệ treo phòng chuẩn bị

    cái

    2

    11

    Kệ treo PTN kính lùa

    cái

    2

    12

    Tủ  thuốc y tế treo tường

    cái

    1

    13

    Tủ đựng Hóa chất

    cái

    1

    14

    Bồn rửa đôi (Inox 304) chân sắt vuông 25

     cái

    2

    15

    Bồn rửa đơn (Inox304 ) chân sắt

     cái

    1

    II-THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM:

     

     

    1

    Bộ thiết bị thí nghiệm Hóa

    Bộ

    1

  • Hình Ảnh Tiêu Biểu