• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng nghe nhìn
    • Phòng nghe nhìn được thiết kế để học sinh có thể tiếp xúc thực tế hơn về các môn học lý thuyết trong trường học ; qua đó giúp học sinh phát huy khả nag8 sáng tạo, ghi nhớ bài học lâu hơn.
    • Thuận lợi hơn cho học sinh có thể thảo luận nhóm trong học tập.
    • Phòng được trang bị đầy đủ hệ thông âm thanh, máy chiếu, bảng tương tác,…. để giáo viên thuận tiện hơn trong việc truyền tải bài giảng đến học sinh.

    STT

    Thiết bị phòng nghe nhìn

    ĐVT

    SL

    1

    Bảng từ chống lóa

    Bộ

    1

    2

    Bàn giáo viên

    Bộ

    1

    3

    Ghế giáo viên

    Cái

    1

    4

    Tủ đựng thiết bị và hồ sơ

    Cái

    1

    5

    Bàn ghế học sinh loại 01 chỗ ngồi

    Bộ

    40

    6

    Máy tính giáo viên

    Bộ

    1

    7

    Máy chiếu gần

    Bộ

    1

    8

    Máy chiếu vật thể

    Cái

    1

    9

    Bảng tương tác

    Cái

    1

    10

    Hệ thống âm thanh

    Bộ

    1