• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng học Mỹ thuật
    • Hội họa được xem là phần quan trọng nhất của Mỹ thuật, cũng là loại hình nghệ thuật phổ biến nhất. Đây là nghệ thuật tạo hình trên bề mặt hai chiều một cách trực tiếp, hay giải thích nôm na là người vẽ sử dụng màu và bút chì để tô lên một bề mặt láng (giấy, vải,...) để thể hiện những ý tưởng nghệ thuật.
    • Học sinh được làm quen với môn học gọi chung là Mỹ thuật. Đây là môn bao gồm nhiều loại như vẽ, nặn đất sét, tô màu,... Mỹ thuật đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống đời thường, làm nên những giá trị nghệ thuật.

    STT

    Thiết bị cơ bản

    ĐVT

    SL

    1

    Bảng từ chống lóa

    Bộ

    1

    2

    Bàn ghế học sinh loại 01 chỗ ngồi

    Bộ

    35

    3

    Giá vẽ giáo viên

    Cái

    1

    4

    Giá vẽ học sinh

    Cái

    35

    5

    Bàn ghế giáo viên

    Cái

    1

    6

    Ghế giáo viên

    Cái

    1

    7

    Tủ đựng thiết bị

    Cái

    1