• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giới thiệu giải pháp âm thanh phòng học

    Hệ thống âm thanh phòng học nhầm phục vụ việc giảng dạy cho giáo viên tốt hơn, nhất là đối với những lớp học có nhiều học viên.

    Không giống  với các hệ thống âm thanh khác , âm thanh phòng học tương đối đơn giản ; tùy thuộc vào diện tích lớp học bố trí loa, amply có cộng suất phù hợp, micro cài áo cho giáo viên, micro cầm tay cho học sinh và thêm tủ rack bảo quản thiết bị chúng ta đã có hệ thống âm thanh phòng học cơ bản đáp ứng tốt việc giảng dạy.

    Đối với các yêu cầu cao hơn chúng ta có thể kết nối với hệ thông phát thanh thông báo của văn phòng , để có thể nhận các thông tin từ hiệu bộ xuống trực tiếp lớp học và không làm ảnh hưởng đến các lớp khác.

  • Sơ đồ kết nối

    Công trình tiêu biểu: