• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp âm thanh phát thanh, thông báo

    Hệ thống âm thanh phát thanh, thông báo giúp truyền tải thông tin trên diện rộng mang tính đại chúng như trường học, khu phố, chung cư, công viên, cơ quan, khu vui chơi giải trí…

    Ngoài việc phát thanh thông báo trên diện rộng , khách hàng còn có thể tùy chọn chia theo từng Zone để thông báo, phát thanh ở những khu vực cụ thể khác nhau giúp cho việc truyền tải thông tin trở nên dễ dàng hơn  và hướng đến đúng khu vực cần phát thanh thông báo.

    Thêm nữa ở những yêu cầu cao cấp hơn khách hàng có thể quản lý hệ thống, cũng như truyền thông tin từ xa qua mạng Lan, Internet theo kịp xu hướng công nghiệp 4.0 hiện đại.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Sơ đồ kết nối

    Đối với từng nhu cầu cụ thể chúng tôi sẽ tư vấn quý khách từng giải pháp phù hợp theo yêu cầu sử dụng

    Sơ đồ kết nối âm thanh thông báo nhà xưởng, cơ quan ..
    Giải pháp âm thanh thông báo nhà xưởng, cơ quan, trường học

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Giải pháp âm thanh thông báo, phát thanh được điều khiển qua Internet