• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp âm thanh phòng họp

    Trong các buổi làm việc giữa phòng ban trong nội bộ công ty, đàm phán giữa công ty và đối tác, khách hàng thì hệ thống âm thanh phòng họp là những thiết bị thiết yếu để  hỗ trợ mọi người phát biểu ý kiến và thảo luận, phát các file âm thanh cần có trong buổi họp, giúp cuộc họp diễn ra hoàn chỉnh như mong muốn .

    Âm thanh phòng họp được xem là hệ thống không quá phức tạp bởi những yêu cầu trong sử dụng không yêu cầu quá cao về chất lượng âm thanh như phòng thu, phòng hội trường. Chủ yếu hệ thống âm thanh phải phù hợp mức độ sử dụng của mỗi không gian và mỗi loại phòng họp theo yêu cầu người sử dụng .

    Ở thời đại công nghiệp 4.0  hệ thống âm thanh phòng họp còn có thể được thiết kế kết hợp với các thiết bị hội họp trực tuyến phục vụ cho các buổi họp cách xa nhau về mặt địa lý .  .

     

  • Sơ đồ kết nối cơ bản

     

  • Công trình tiêu biểu