• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  CTY CP TM CN KHAI TRÍ Dời sang địa chỉ mới

 • Thứ sáu , Ngày 24/05/2019
 • CTY CP TM CN KHAI TRÍ Dời sang địa chỉ mới

  CÔNG TY CPTMCN KHAI TRÍ                                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  62A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN                                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  QUẬN PHÚ NHUẬN                                                                                                                                                   -------o0o-------

                                                                                                                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2010

   

                                                                                              THÔNG BÁO DỜI ĐỊA CHỈ

       Trung tâm phân phối và bảo hành thuộc công ty Cổ phần TM-CN Khai Trí trân trọng thông báo đến quý đơn vị bạn, địa chỉ mới của Trung tâm:

       88A đường số 3 – P.Tân Kiểng – Q.7 – Tp. HCM

       Điện thoại: 08-37754878 ( 6 lines )

       Fax: 08-37754879

       Email: khaitri@khaitri.com.vn

       Từ ngày 20/9/2010 mọi giao dịch của đơn vị chúng tôi sẽ được thực hiện ở địa chỉ nêu trên.

       Trân trọng kính chào.

                                                                                                                                                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC

  *Lưu ý:

  - Đính kèm theo là hướng dẫn đường đi đến trụ sở mới:

  Đoạn: 1
  Từ (A): Đường Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Đến (B): Đường Số 15, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

  1. Đi thẳng Đường Nguyễn Thái Học
  2. Đi tiếp Cầu Ông Lãnh
  3. Rẽ phải vào Đường Hoàng Diệu
  4. Rẽ trái vào Đường Khánh Hội
  5. Đi tiếp Cầu Kênh Tẻ
  6. Đi tiếp Đường Nguyễn Hữu Thọ
  7. Đi tiếp Đường Số 15

  Chiều dài: 3.4km

  Đoạn: 2
  Từ (B): Đường Số 15, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Đến (C): Đường Số 3, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

  1. Đi thẳng Đường Số 15
  2. Rẽ trái vào Đường Số 2
  3. Rẽ phải vào Đường Số 15
  4. Rẽ trái vào Đường Số 4
  5. Rẽ phải vào Đường Số 3

  Chiều dài: 396m

  http://www.vietbando.com/maps

  ban do

  bài viết liên quan