• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Cổng quang điện Addest

     

     

     

     

     

     

     

    Cổng quang điện

     

    Hãng sản xuất

    Addest Technovation PTE LTD

    Xuất xứ

    Singapore

    Chức năng

    Sử dụng tia hồng ngoại để xác định chính xác thời điểm của một vật khi đi qua cổng quang điện.

    Bảo hành

    12 tháng