• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Cảm biến điện trường Addest

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cảm biến từ trường

     

    Hãng sản xuất

    Addest Technovation PTE LTD

    Xuất xứ

    Singapore

    Thông số kỹ thuật

    Dùng để đo và khảo sát giá trị hoặc sự biến đổi từ trường trong các môi trường khác nhau.

     

    Dải làm viêc:
     ± 4.2 Gauss với độ phân giải 0.003 Gauss,
     ± 84 Gauss với độ phân giải 0.06 Gauss,
     ± 630 Gauss với độ phân giải 0,5 Gauss.
    Độ chính xác  ±1% với tất cả các dải đo.

    Bảo hành

    12 tháng