• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Cảm biến chuyển động Addest

     

     

     

     

     

     

    Cảm biến chuyển động

    Hãng sản xuất

    Addest Technovation PTE LTD

    Xuất xứ

    Singapore

    Chức năng

    Sử dụng sóng siêu âm để đo và khảo sát quãng đường chuyển động của vật theo thời gian, từ đây tính toán ra các đại lượng khác như vận tốc và gia tốc của vật

    Thống số kỹ thuật

    Dải đo thấp từ 0.15m đến 1.6m với độ phân giải 0.5mm. Độ chính xác 10mm
    Dải đo cao: từ 0.4 tới 10m với độ phân giải ±2mm. Độ chính xác 10mm