• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Bộ thí nghiệm cơ hoc, động lực học Addest

     

     

     

     

     

     

     

     

    Bộ thí nghiệm cơ học - động lực học

    Hãng sản xuất

    Addest Technovation PTE LTD

    Chức năng

    Nghiên cứu khảo sát:
    - Động học: các dạng chuyển động; đo gia tốc và vận tốc.
    - Động lực học: các định luật Newton.
    - Các định luật bảo toàn: định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ năng.

    Bao gồm:

     

    Đường dẫn đa chức năng x 1 cái

    Bằng thép, có chia vạch đến 85 cm

    Xe lăn x 2 cái

    Bánh xe có rãnh

    Ròng rọc và trục x 1 cái

    Có gá gắn vào đường dẫn đa chức năng

    Giá đỡ ròng rọc x 2 cái

    Bộ va chạm x 2 cái

    Tấm chắn x 1 cái

    Tấm dẫn hướng x 2 cái

    Thanh thép không gỉ x 1 cái

    Ghi chú

    Bộ thí nghiệm này sử dụng với cảm biến chuyển động, cảm biến lực và 2 cảm biến cổng quang điện

    Bảo hành

    12 tháng