• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • I. Phần mềm quản lý lớp học MCM

         Phần mềm quản lý lớp học Mythware - MCM là một trong những phần mềm quản lý lớp học phổ biến nhất trên thế giới. Nó đã được dịch sang 15 ngôn ngữ khác nhau, và đã được bán cho hơn 60 quốc gia phát triển và đang phát triển. Số người sử dụng đã tăng lên đến hơn 5 triệu.

         Sử dụng phần mềm quản lý lớp học Mythware - MCM, giáo viên có thể phát triển một quá trình giảng dạy tương tác trong môi trường mạng khác nhau và làm cho học viên tập trung trên lớp, họ có thể phân phối các tập tin cho học viên và thu thập các tập tin từ các học viên một cách dễ dàng, giáo viên cũng có thể kiểm tra học viên thông qua bài kiểm tra và khảo sát và sửa bài kiểm tra ở nhà.

         Phần mềm Quản lý lớp học Mythware - MCM là một phần mềm tinh khiết, vì vậy nó rất dễ dàng để bảo trì, nó hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến, chẳng hạn như Windows, Linux, Android và như vậy, nó cũng có khả năng tương thích tốt và ổn định có thể chạy với các phần mềm khác ở cùng thời gian và đảm bảo quá trình giảng dạy thời gian dài, hiệu quả của nó trong môi trường không dây là tốt như môi trường có dây.

         Chức năng chính:
    Quảng bá - Trình diễn máy học viên – Truyền file Video - Quảng bá Camera - Điều khiển từ xa -Giám sát và điều kiển - Quản lý truy cập Web - Quản lý ứng dụng - Quản lý USB và VD - Kiểm tra miệng - Quan sát tổng quát - Nhóm / Chat theo chủ đề - Dạy theo nhóm - Thu thập File - Phân phối File - Quản lý chế độ xem - Xác nhận file đã xem - Bật tắt chế độ đứng im.

        Phần mềm hiện được hỗ trợ trên cả 5 hệ điều hành:

  • II. Quảng bá giảng dạy và tương tác


       1. Quản bá màn hình:
         - Quảng bá màn hình máy tính giáo viên đến một hoặc tất cả các máy học viên.
         - Quảng bá âm thanh máy tính giáo viên đến một hoặc tất cả các máy học viên.
         - Học viên có thể ghi lại hoạt động trong chế độ quảng bá để sau đó xem lại.
       2. Màn hình chú thích: Cung cấp các công cụ chú thích và công cụ trình bày.
       3. Quảng bá camera: Quảng bá camera của giáo viên đến một hoặc tất cả các máy học viên
       4. Truyền file video: Giáo viên có thể mở 1 file video và truyền đến một hoặc tất cả các máy học viên
       5. Trình diễn máy học viên: Giáo viên có thể chọn 1 học viên để trình diễn màn hình của học viên đó cho các học viên khác xem
       6. Thanh công cụ của học viên: Tập hợp các chức năng chính
     

  • III. Giảng dạy và đánh giá

    Kiểm tra
    - Tạo câu hỏi nhiều lựa chọn, đúng sai, tự do hoặc điền vào chổ trống
    - Học viên có thể tiếp tục bài kiểm tra sau khi kết nối lại
    - Tự động thu thập các bài kiểm tra sau khi hết giờ, hoặc giáo viên có thể thu bài trước
    - Giáo viên có thể phân loại trực tiếp các bài kiểm tra sau khi thu bài.
    - Giáo viên có thể ghi những đánh giá vào mỗi câu hỏi và gửi đến cho học viên bằng HTML.
    - Hỗ trợ thống kê bài kiểm tra, giáo viên có thể kiểm tra danh sách các câu hỏi, điểm số của học viên và tạo biểu đồ đánh giá.
    - Tạo bài kiểm tra trước.

    Khảo sát
    - Tạo một cuộc khảo sát với câu trả lời đúng hoặc không có câu trả lời đúng.
    - Hỗ trợ câu hỏi nhiều lựa chọn và câu hỏi đúng sai
    - Phân phối kết quả khảo sát cho tất cả học viên nếu có câu hỏi được trả lời đúng
    - Hiển thị các kết quảở dạng biểu đồ.

  • IV. Tạo Nhóm

    Tạo nhóm và chat theo chủ đề
    - Giáo viên có thể chia lớp học thành nhiều nhóm và tiến hành chat theo chủ đề
    - Giáo viên có thể tạo nhiều chủ đề và học viên có thể chọn chủ đề để tham gia
    - Giáo viên có thể chia sẻ File với học viên
    - Hỗ trợ biểu tượng cảm xúc khi chat

    Tạo nhóm để giảng dạy
    - Giáo viên có thể chia lớp học thành nhiều nhóm và chọn trưởng nhóm để bắt đầu giảng dạy theo nhóm.
    - Giáo viên có thể chỉ định chức năng cho trưởng nhóm.


    Quan sát và điều khiển

    Quan sát và điều khiển màn hình của học viên
    - Quan sát tất cả hoặc 1 vài màn hình học viên
    - Điều khiển máy tính của 1 học viên.
    - Trong khi giáo viên điều khiển , học viên có thể vẫn điều khiển được máy tính của mình

    Quan sát và điều khiển ứng dụng
    - Giám sát tất cả các ứng dụng trên máy học viên bao gồm cả các ứng dụng nền tảng.
    - Mở và đóng các ứng dụng trên máy tính của học viên
    - Giáo viên có thể tạo danh sách trắng hoặc đen để ngăn chặn các ứng dụng bị hạn chế

    Quan sát và điều khiển Web
    - Quan sát tất cả học viên đang vào trang web nào
    - Mở và đóng các trang web trên máy tính của học viên
    - Giáo viên có thể tạo danh sách trắng hoặc đen để ngăn chặn các trang web bị hạn chế

  • V. Quản lý

    Quản lý file
    - Giáo viên có thể phân phối các file đến tất cả hoặc 1 vài học viên.
    - Học viên có thể nhận file của giáo viên trong suốt buổi học.
    - Giáo viên có thể thu lại file tại bất kỳ thời điểm nào.

    Làm tối màn hình
    - Giáo viên có thể làm tối màn hình để tạo sự chú ý.
    - Cùng lúc đó, khóa chuột và bàn phím của học viên.

    Đăng ký học viên
    - Giáo viên có thể hỏi học viên về nhưng thông tin đăng ký lớp học
    - Giáo viên có thể xuất ra các thông tin của học viên.

    Quản lý lớp học
    - Tự động kết nối hoặc kết nối thủ công.
    - Điều từ xa tắt mở máy của học viên.
    - Điều khiển từ xa tắt mở ứng dụng trên máy học viên.
    - Giáo viên có thể khóa tất cả các máy học viên khio buổi học bắt đầu.

    Quản lý thiết bị
    - Cài đặt chính sách cho việc dùng USB.
    - Cài đặt chính sách cho việc dùng CD.

    Cài đặt từ xa
    Giáo viên có thể cài đặt Display, Proxy Server, Themes, Desktop, Power Schemes, Screen Saver và nhiều thứ khác.